Verkeersproblemen

brief naar gemeentebestuur en verkeersdienst

Betreft: verkeersinfarct Kempenstraat – Kromstraat nav. werken aan de Brandstraat - Kapellestraat
Beste 

Naar aanleiding van de werken aan de Kapellestraat – Brandstraat, zijn wij met de wijkwerking van Berg op Berg Af (Kempenstraat/Kromstraat ) samen gekomen om de verkeersproblematiek te bekijken .


Wij merken inderdaad dat er extra verkeer is in de Kempenstraat/Kromstraat.
Wij begrijpen dit, maar stellen ons toch ernstige vragen bij de verkeersignalisatie en het al dan niet respecteren van de borden ‘ plaatselijk verkeer ‘, alsook de snelheden die door de meeste bestuurders gehanteerd worden.

Omwille van de onduidelijke signalisatie merken we dat er dubbel verkeer is door straten die niet geschikt zijn voor dubbel verkeer (slechts 2.8 m breedte) . 

Ook zorgt deze gebrekkige signalisatie tot onduidelijke, ontoelaatbare verkeersituaties. De huidige bewoners kunnen zich op dit moment niet op een veilige manier door de straat begeven . Het bestuur van Berg op Berg af is ook al een aantal keer getuigen geweest van verkeersagressie .
Tevens willen wij onze ernstige bezorgdheid uiten met betrekking tot de schoolgaande kinderen (tot 12j) die veelvuldig gebruik maken van onze straten om hun school te bereiken.

We willen met aandrang vragen om deze onhoudbare verkeersituatie te bekijken en op zeer korte termijn een oplossing voor dit probleem te bekomen . 

Tevens willen we een permanente oplossing op langere termijn voor deze problematiek .

Via deze weg willen we ons ongenoegen kenbaar maken. Indien er op deze open brief niet binnen de week gereageerd wordt, zien wij ons genoodzaakt om zelf tot andere opties over te gaan .
Namens


Het bestuur Berg op Berg af

En misnoegde inwoners


© www.bergopbergaf.be 2014