Geschiedenis van het logo

Oorspronkelijk Logo

Versie 2

Huidige Versie

Jaaroverzicht


BERGOP BERGAF

EEN VERHAAL DAT NOOIT AF IS

Editie december 2009 

Dit is het verhaal van twee straten KEMPENSTRAAT (Ke) en KROMSTRAAT (Kr) in Mol Ginderbuiten. Samen vormen zij de wijk BERGOP BERGAF omwille van de geografische ligging; een zandduin waarop de huizen zijn gebouwd. Reeds 40 jaar hebben hier heel wat mensen samen lief en leed gedeeld. Hier volgt hun verhaal, in de hoop dat deze wijk nog lang kan verder werken … Wanneer wij namen noemen vermelden wij eveneens hun straat en huisnummer (vb. Ke 01 = Kempenstraat 1) 

In de analen van de lichtstoet worden de Kempenstraat en de Kromstraat reeds vermeld als één van de noeste deelnemers van wagenbouwers. Op de vooravond van de jaren zeventig is er reeds een band met de inwoners van de twee straten. De laatste namen die we terugvinden in de geschiedschrijving zijn Lies (Ke43) en Fien (Ke39) die in de jaren 60 en 70 rondgaan voor een bijdrage bij een sterfgeval. 


1979 

In juli 79 is het de Gouden Jubileum van Charel en Dimpke De Bie (Ke20), die een nieuw elan geeft aan de samenwerking. De hele straat wordt immers uitgenodigd op hun feest. Goed weer, veel bier, lekker eten en veel ambiance zorgen er voor dat het een onvergetelijk feest wordt. Het afbreken van de ark 's anderdaags brengt nog meer sfeer. Met een autobus trekken alle genodigden naar Westerlo om er naar een openbare verkoop te gaan waar zoon Carlo De Bie het opbieden van de te verkopen artikelen (allerlei kleingoed, meubeltjes, edm.) verzorgt. Carlo woont in de Dalstraat en zal ook de grote voortrekker worden van de wijkwerking "Dendal" in de Dalstraat. Deze busreis wordt de aanzet tot een eerste vergadering voor de opstart van een georganiseerde wijkwerking. 

Een tweede en derde vergadering in augustus legt de basisbeginselen vast:

…" De bedoeling van de vereniging is een goede vriendschapsband te vormen in de straat alsook een kleine maandelijkse bijdrage te vragen om diverse feestelijkheden, overlijdens, enz… uit deze kas te bekostigen."…

…" initiatieven uit deze kas zijn jubileum, geboorten, huwelijken, ziekenbezoek…, kennismaking met nieuwe en afscheid nemen van oude geburen, pensionering en overlijdens" …

Zaterdag 1 september 79 wordt de wijk ingehuldigd met een leuk programma voor groot en klein:

Om 14u. starten we met straattekenen voor de allerkleinsten. Voor de

8- tot 13-jarigen doen we een speurtocht in kleine groep onder begeleiding van een volwassene. Omstreeks 16.30u start een volleybalmatch tussen de oudere leden en de wagenbouwers van de straat. De avond wordt feestelijk afgesloten aan een kampvuur met BBQ voor iedereen. De ganse buurt is aanwezig, er worden van overal tafels, stoelen en BBQ's aangebracht. Onder de grote kerselaar bij Jan & Lief (Ke 5) wordt plezier gemaakt, gelachen en gedanst tot in de vroege uurtjes.

De start van de wijkwerking is gegeven.

Door de nieuwe samenwerking ontstaat er een wagenbouwersgroep "de Zweters" genaamd. Hun barak is gevestigd in de Kempenstraat (Ke 8). Door hun noeste arbeid zijn ze kandidaat voor de eerste plaats in de lichtstoet. Met de kleintjes wordt een wagentje gebouwd en de Zweters II zijn geboren. Onder het motto "Jong geleerd is oud gedaan". De volwassenen van de wijk nemen deel aan "De jeugd van toen". In een artikel van het Volk staat te lezen: … De Kempenstraat doet mee aan de lichtstoet met "De Jeugd van toen", en dit na 20 jaar stilzwijgen. Zij halen de eerste prijs van de groepen …

Het enthousiasme is groot en er wordt regelmatig vergaderd. Er worden plannen gesmeed en er worden activiteiten op touw gezet.


1980 

In maart doet onze jeugdploeg mee aan de gemeentelijke carnaval-stoet, waar zij de eerste prijs wegkapen. 

Op 1 april 80 wordt beslist om elke jarige in de wijk een verjaardags-kaartje te bezorgen. Een traditie die heden nog bestaat. Irma Van Son (Ke 34) zorgt ervoor dat deze kaartjes op het gepaste moment in de brievenbus belanden. 

Op 30 april wordt de wijk uitgenodigd om op straat te komen schieten naar aanleiding van het geplande huwelijk van Patrick Wouters (Ke 14) met …. En geschoten dat er wordt. 

Op 30 augustus is het 2de straatfeest bij Louis Wouters met hetzelfde programma als het vorige jaar. Op de lichtstoet worden de volwassenen opnieuw eerst met hun 'Breugelkermis'. 

Op 8 november geven Anna (Toke) Ruts en Benedictus (Diktus) Curinckx (Kr12) een vat naar aanleiding van hun Gouden Jubileum. Diezelfde maand legt het bestuur het programma vast voor het volgende jaar. Vanaf nu wordt iedereen gevraagd om bij hen thuis te mogen vergaderen. De lijst breidt steeds meer uit. 


1981 

25 mei 81 wordt een prachtige dag met een busreis naar Bokrijk.

Het 3de straatfeest gaat door in de tenten op een braakliggend stuk grond (Ke 3). Een reuze gezellig feest, maar een onweer stuurt roet in het eten en de tent stort in. De meeste feestgangers zijn dan gelukkig al gaan slapen.

Een week later geeft Nand Verwimp (Kr 3) zijn vat, want ook hij mag met pensioen. De volgende dag is dé sportieveling van de straat Jos Vandepaar (Ke 17) deelnemer aan de halve marathon van Mol.


1982 

Vier nieuwe activiteiten starten dit jaar en zullen jarenlang meegaan : Driekoningen zingen, een dropping, een kookactiviteit en macramé.

Op 6 januari 82 gaan we Driekoningen zingen. Het eerste jaar brengt 1.600 frank in het laatje.

Op 5 februari organiseren we onze eerste dropping. Diegenen die het meemaakten, kunnen het nog navertellen. Met z'n allen zaten we geblinddoekt in een camion, die ons ergens dropte in de donkere bossen. Zoeken om de weg terug te vinden, praten en lachen om de angst te verbergen en bij aankomst stonden Lisa en Staf (Ke 10) ons op te wachten met een lekkere tas warme soep. Heeeeerlijk! Diegenen die niet meegaan, kunnen zich aan een boompje kaarten wagen. Dit jaar starten we ook met een kookactiviteit, hierbij leren we brood bakken.

Op 17 april wordt er een voetbalmatch georganiseerd : S.P. Boba tegen V.K. Dendal. Onze ploeg speelt ondertussen met hun eigen truitjes.

Het jaarlijks straatfeest zal dit jaar plaatsvinden op 22 augustus 82. Wij beginnen de knepen van het vak te kennen, het vlees wordt gebakken op de BBQ en het bestuur zorgt voor groentes uit eigen tuin. Iedereen brengt zijn eigen bestek mee en smullen maar. 

Op 3 september 82 is het feest want dan gaan Marina Vleminx (Ke 7) en Tjen Vercaigne van de Dalstraat hun huwelijk voorbereiden met een drink in de Bergenhoeve.

Op zaterdag 2 oktober 82 wordt de hele straat uitgenodigd op de Gouden Jubileum van Elisa (Lies) Vanhoof en Désiré Vos (Ke 43)

Op het einde van dit jaar wordt nog met een cursus macramé gestart.


1983 

Naast de klassieke straatactiviteiten: nieuwjaar wensen, Driekoningen en dropping staat ons dit jaar nog heel meer wat te wachten.

De Gouden Jubileum van Anna Luyten en Louis Berghmans (Kr 15) wordt voorbereid. Op 30 april 83 volgt dan ook een leuk en gezellig feest in de Butterfly.

Op 13 augustus wordt de hele wijk uitgenodigd op de Gouden Jubileum van Nand (Nolleke) Verrees en Jeanneke (Kr 18).

De jaarlijkse voetbalmatch, het straatfeest en deelname aan de lichtstoet staan opnieuw op de agenda.

Op 16 december 83 mogen wij opnieuw naar 't vat, want Charel Vandeweyer gaat met pensioen (Ke 34).

Eind december zijn er wegenwerken voorzien in onze straat. De watervoorziening wordt aangepast, de stroomvoorziening wordt verzwaard en de kabel(televisie) doet zijn intrede. En de gemeente is van plan om nog meer werken uit te voeren.


1984 

Ondertussen is er al enkele jaren een vast trio dat de kar voortrekt: Jan De Boeck (Ke 1), Jef Dillen (Ke 22) & Jan Jennen (Ke 32).

De droppings van de laatste jaren krijgen steeds meer succes. De voetbalmatch tegen Dendal wordt gewonnen met 1-0 en nu wordt de voetbalaanval ingezet op de wijk Lichte Hoeve-Kropstraat. De volleybal-ploeg geraakt op juli in de finale van het tornooi.

Op 8 oktober wordt Stien Agten de moeder van Wouters- Meynen Marie-Josée (Ke 14) 90 jaar. Hierdoor is zij de oudste vrouw van de wijk. Zij wordt door de gepensioneerden extra in de bloemen gezet met 90 rozen. Op dit bezoek worden de gepensioneerden verwend met koffie en gebak. 

Op 10 november wordt er geschoten voor het huwelijk van Wendy Vanderveken, dochter van Louis en Suzanne(Ke 18). 

De periode van 1985 tot 1988 gaat alles zijn gangetje. Een rustige periode waar de geplande activiteiten steeds heel wat deelnemers lokken. De buren kennen elkaar, helpen elkaar, praten met elkaar en er heerst een gezellige en vooral veilige sfeer. Met de Zweters is het nog beter gesteld. Zij scoren jaar in jaar uit bij de lichtstoet en staan telkens weer als primus op het podium. 


1985 

Alle bewoners krijgen een berichtje dat de jeugd Driekoningen komen zingen. 

In februari trekken we met de bus de Ardennen in. Met een vrij grote groep trekken we te voet door de Venen terwijl anderen naar Monschau rijden en uitgeregend terugkeren. 

Bij de voorbereidingen van het jaarlijkse straatfeest zijn 12 medewerkers betrokken. Wij vieren immers 10 jaar wijkwerking. Dat feest gaat door in de Galberen met een optreden van "De Groote Voltiege" en nadien een playbackshow aan elkaar gepraat door onze jongste entertainer Herbert Dillen (Ke 22). Het is een geslaagd spektakel … In het Nieuwsblad van toen staat te lezen: De 45 gezinnen uit de wijk … hebben het voorbije weekend hun 10-jarig bestaan gevierd. De wijk bruist van levenslust en energie … 

Tot op heden heeft Irma Van Son (Ke 34) de verjaardagskaarten rondgedragen. Jos Van de Paar (Ke 17) neemt vanaf nu die fakkel over. De wijkwerking kent nu stilaan een gestructureerde organisatie waarbij ieder een taak heeft. Het bestuur brengt nu met Nieuwjaar de nieuwjaarskaarten aan huis. De gepensioneerden krijgen bezoek en een cadeautje. De kinderen kunnen voor de eerste keer paaseieren rapen in de tuin van Staf en Lisa (Ke 10) en later in de tuin van Yvo en Gerda (Ke 23). Meer dan 100 inwoners krijgen een verjaardagskaart op hun verjaardag in de brievenbus. Wij organiseren elk jaar één of andere straatactiviteit. 


1989 

Op 13 augustus nodigt Kristine Wouters, dochter van Louis en Marie Josée (Ke 14), de hele straat uit om haar trouwplannen met Jan aan te kondigen.

 

1990

Opnieuw komen de verkeersproblemen in de wijk aan bod. De snelheidsduivels zijn echt een doorn in het oog van elke inwoner. Wij plannen naast de klassieke programma's een boottocht met de Kempenaer. 


1991

Op 7 februari gaat onze laatste dropping door. Het wordt te gevaarlijk wandelen in het duister. 

Er zijn 2 gouden jubilea: … Zaterdag 25 april vieren Mon Luyten & Anna Huysmans(Ke 44) hun 50° huwelijksverjaardag. Désiré Vos en Lies Van Hoof (Ke43) vieren hun diamanten bruiloft in familiekring, de wijk versiert hun woning met een prachtige ark.

Onze volleybalploeg wordt derde op de jaarlijkse bouwkermis. 

Peter Eyckmans, zoon van Marcel en Gerda (Ke 15) kondigt zijn huwelijk aan met Ils met een heuse ouderwetse schietpartij. 

Het straatfeest gaat voor de eerste keer door in de lagere school. Het wordt een Breugeltafel waar de wijkbewoners zelf aan gewerkt hebben. 


1992 

BOBA bestaat 15 jaar en dit wordt uitbundig gevierd in de Galbergen. Dj.Tom & Co sluiten de avond swingend af. De fotozoektocht die eerder plaats heeft, kent minder belangstelling omwille van het slechte weer. 


1993 

Op 1 april proberen we toch nog een dropping te organiseren. Het wordt te gevaarlijk wandelen in het duister en dus wordt het eerder een veilige nachtwandeling. 

Met Pasen op 3 april kunnen 17 kinderen (-12j.) paaseieren rapen. 


1994 - 1995 

De Raad van 7 wordt in het leven geroepen. Het bestuur van de wijkwerking bestaat nu uit 7 echtparen die de kar trekken. Hugo en Hilda (Kr 3), Eric en Heidi (Ke 27), Luc en Carine (Ke 36A), Annie en Jos (Ke 17), Rita en Jef (Ke 22), Jan en Lief (Ke1) & Staf en Lisa(K 10). Het is de bedoeling om te groeien naar een Raad van 10. 


1996 

Ons jaarlijks straatfeest wordt een lekkere Breugeltafel. Er wonen nu 113 mensen in onze wijk, waarvan er 86 op het straatfeest zijn. Een feest met onze eerste eigen tent op het terrein van Kempenstraat 36A is een voltreffer. 


1997 

Wij houden onze jaarlijkse wandeling met koffietafel op 8 maart. 


1998 

Eric en Heidi (Ke27) verhuizen waardoor de Raad van 7 twee leden minder telt. Het bestuur zit echter niet stil. We gaan op zoek nieuwe partners. En er wordt opnieuw een speurtocht en een fietstocht georganiseerd. 


1999 

Maria en Staf (Ke 16) maken de Raad van 7 weer compleet en Bergop Bergaf viert dit jaar haar 20ste werkingsjaar. Er worden twee gigantische tenten opgezet. Wij maken een grote groepsfoto in de straat en iedereen krijgt friet met stoofvlees. De ex-bewoners worden uitgenodigd. Guillaume Langfeld (Ke20) zorgt voor de muzikale noot en Jean & Irma (Ke 42) winnen de reis naar Londen (met dank aan onze sponsor). Er wonen 112 mensen in de wijk en er worden 43 ex-bewoners (al dan niet met partner en kinderen) uitgenodigd om aan het feest deel te nemen. 


2000 

Wordt een stil overgangsjaar met de klassieke activiteiten. We zijn wat uitgekeken op de jaarlijkse straatfeesten en wij zoeken naar een nieuwe formule. 


2001 

Wij planten onze 1ste meiboom op 30 april 01. Dit blijkt een schot in de roos. De jeugdfanfare van Mol-Rauw brengt een serenade en de meiboom wordt rechtgezet met 43 linten. Elk lint vertegenwoordigt een huis in de wijk. Alle linten samen tonen de verbondenheid van deze wijk. 


2002 

Gezien het succes van vorig jaar wordt opnieuw een meiboom geplant. We zorgen voor een lekker warm hapje, een tas warme soep of een lekkere jenever. De meiboomviering wordt muzikaal opgeluisterd door de jeugdfanfare van Mol Rauw.

Op de winterwandeling vinden we soepverdelers, die klaar staan om ons op te warmen. Staf Mertens en Maria (Ke 16)verrassen de wandelaars midden in de bossen. 


2003 

8 februari wordt een winterwandeling om nooit te vergeten. Wij rijden naar Hockai in de Ardennen waar we een unieke winterwandeling maken in de sneeuw en langs een zonovergoten vallei van de Polleur en de Hoëgne. Grote sloebers gooien met sneeuwballen en maken een sneeuwman. 

Op 5 april 03 varen we met de boot naar Bocholt om er het brouwerijmuseum te bezoeken. Na de deskundige uitleg van de plaatselijke ober kennen wij eindelijk de reden van de kater. De terugreis met de bus was iets minder comfortabel; maar de uitstap kan niet meer stuk. 

De bestuursleden gaan met z'n allen een "Pintje Pakken" om een officieuze vergadering wat aangenamer te maken. 

Maria en Staf (Ke16) verhuizen naar Mol-Centrum, maar de "Raad van 7" breidt uit. Wij hebben verjonging nodig en wij worden een "Raad van 10" met uitbreiding door Kurt (Kr 8), Michel (Kr 12), Kim & Kathleen (Ke 44), Steven en Liesbeth (Ke 7) & Peter en Mia (Ke8). 


2004 

Fien Huysmans wordt op 19 januari 90 jaar (Ke 39) en alle gepensioneerden vieren mee. Gezien het succes van de vorige jaren wordt opnieuw een meiboom geplant. Onze meiboom is een vlaggenmast met een fietswiel bovenop, versierd met wat dennengroen. De mast staat echter symbool voor de verbondenheid in de wijk. 

Jos Oeyen en Maria Hannes ( Ke 24) vieren op 28 mei hun Gouden Jubileum. Jan Jennen en Virginie Wouters (Ke 32) doen hetzelfde op 4 september. 

Bergop Bergaf viert zijn 25 jaar. Wij maken een prachtige foto op de koer van de lagere school waar het feest doorgaat. Onze plaatselijke dj Guillaume is weer van de partij. 

Op de winterwandeling van 9 november (Schilderspad) ontmoeten we soepverdelers (Staf & Maria), die klaar staan om ons op te warmen. 

De Sint komt voor de 1ste keer met paard en kar door de wijk. 


2005 

Bergop Bergaf neemt deel aan het gemeentelijk project van Cultureel Ambassadeur en stuurt 2 bestuursleden naar de Raad van "Hier is Ginderbuiten". De activiteiten van Bergop Bergaf worden mee in dit project opgenomen. 

Op 27 april wordt een prachtige en zonnige wandeling georganiseerd in de Voerstreek. De weersomstandigheden en de mooie vergezichten, de café in Teuven maken deze uitstap onvergetelijk. 

Op 30 april krijgt onze meiboomplanting een extra dimensie door het bezoek van de muziekmaatschappij. Met de gemeente zijn ondertussen opnieuw onderhandelingen begonnen voor meer veiligheid en stiller verkeer in onze wijk. 

Wij nemen op 31 oktober eveneens deel aan de 1ste Halloweentocht van "Hier is Ginderbuiten", en dit met een overdonderend succes. 


2006 

"Hier is Ginderbuiten" blijft bestaan en organiseert samen met de wijken jaarlijks de Meiboomplanting en Griezelbuiten. Bergop bergaf doet hieraan mee. 

Luc en Veronique (Ke 27) & Luc en Carina (Ke36A) zijn dit jaar de initiatiefnemers van een leuke en grote BBQ in de wijk. 

De week nadien doen we met een volleybalploeg mee aan het tornooi in Sluis. 

Op 20 september brengen we dan een bezoek aan de brouwerij Moortgat. Met algemene tevredenheid wordt uitgekeken naar een volgende uitstap. 


2007 

Naast de "Hier is Ginderbuiten"-activiteiten neemt BOBA nog andere initiatieven: wij gaan opnieuw op daguitstap. Het bezoek aan de Kaasboerin met de huifkartocht heeft de ontvluchting van 2 echtgenotes en 1 man tot gevolg. 

De uitstap naar brouwerij De Koninck in Antwerpen op 1 december heeft zowel figuurlijk als letterlijk de dorst gelest. 


2008 

De daguitstap van dit jaar is een natuurwandeling op 7 juni naar de Achelse Kluis. 


2009 

Bergop Bergaf bestaat 30 JAAR. Het bestuur zorgt voor een perfect georkestreerd feest in de school van Ginderbuiten: 16u: receptie op de grote koer met hapjes (chips, nootjes, …) en een verrassingsaperitief, in gezelschap van het gemeentebestuur. 

Er wordt een familiefoto genomen terwijl de frietkraam zich installeert. 

Van 18u tot 23u: frietkraam, tombola,koffie, ijs en taart, muziek en dans. 

Friet is er voor iedereen gratis. De compilatie van films en foto's uit ons verleden krijgen veel interesse en de bar is permanent geopend. De levende juke-box wordt door iedereen erg gewaardeerd. DIT VERHAAL IS NIET AF De wijkwerking gaat meer dan ooit verder. Het bestuur wil evenwel van deze gelegenheid gebruik maken om een gemeende DANK U te zeggen tegen al diegenen die ervoor zorgen dat onze wijkwerking is wat zij nu, na 30 jaar, is. Het is een wijkwerking met heel veel geschiedenis. Dit boekje bewijst het. 

Achter deze activiteiten zitten heel wat mensenhanden die ervoor zorgen dat alles goed verloopt. We willen iedereen dan ook van harte bedanken: diegenen die de papierwinkel verzorgen, de gelden bewaren, de inkopen doen, de verzekeringen in orde brengen, de bestellingen doen, de contacten met de gemeente onderhouden, … En ook diegenen die hun huis of tuin, "om het even wat" ter beschikking stellen. En iedereen die mee de handen uit de mouwen steken …. Maar vooral ook een groot dankjewel aan diegenen die er willen bij zijn als er gefeest, gewandeld, gefietst, gedronken, gegeten, gelachen wordt … 

Dit alles heeft de Kempenstraat en de Kromstraat een gevoel van veiligheid en geborgenheid gegeven waar het goed is om te wonen en waar de mensen elkaar aanspreken. 

Voor al die kleine dingen een gemeende DANK U WEL 

EN TOT DE VOLGENDE EDITIE 

Wordt Vervolgd